Een auto voor ieder budget!
HomeDisclaimer

Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Op het bezoeken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing.

Algemeen

Carhospot-budget is een website van All Finance financiele dienstverlening ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30147336. Wij levren alleeen de inhoud van de website. Indien u op de knop meer informatie klikt wordt u rechtstreeks omgeleid naar de tussenpersoon of financieringsmaatschappij die u meer informatie verstrekt of uw aanvraag in behandeling neemt. Wij ontvangen geen enkele persoonlijke informatie van u.

De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Carhotspot-budget.nl besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Hoewel Carhotspot-budget.nl zich inspant om de informatie op de website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. Carhotspot-budget.nl en haar partners zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door Carhotspot-budget.nl worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Carhotspot-budget.nl en aan haar partners controleren de inhoud van deze websites niet en verstrekken dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud of de kwaliteit van deze websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijk die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze websites dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Het feit dat zich op deze website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Carhotspot-budget.nl (de inhoud van) deze websites en/of de via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten goedkeuren, onderschrijven of aanbevelen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo's, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Carhotspot-budget.nl, dan wel van een aan haar partners, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carhotspot-budget.nl deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Wijzigingen

Carhotspot-budget.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze en haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. U wordt dan ook verzocht om onze disclaimer regelmatig te checken. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld.

Carhotspot-budget.nl

Wilt u meer informatie? Wij zijn bereikbaar via T. 030 - 76 333 13 of klik hier voor meer informatie.